SUOKK

Slovenká Únia Okinawa Karate a Kobudo (SUOKK) je organizácia, ktorá združuje kluby Karate a Kobudo po celom Slovensku. Ich spoločným cieľom je šíriť tradičné hodnoty, znalosti, vedomosti a zručnosti Okinawského Karate a Kobudo.

predstavenie loga SUOKK organizácie

Čo bolo na začiatku?

Myšlienka založiť SUOKK vznikla už veľmi dávno, no napriek tomu bol založený až v roku 2020. Išlo o potrebu založiť zjednocujúce občianske združenie, ktoré by zastrešovalo jednotlivé kluby na Slovensku. Na počiatky stáli tri kluby: Kobudo Kai, Heiwa Dojo a Senshi Dojo. Tie spoločným úsilím postavili základ pre budúcnosť organizácie a vytvorili jej pravidlá a sylaby.

Logá zakladajúcich dojo organizácie SUOKK

SUOKK je členom celosvetových organizácií:

Traditional Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Federation (TOGKF) pod vedením senseia Morio Higaona (10.Dan Okinawa Goju-Ryu Karate)

TOGKF- sensei Morio Higaona
TOGKF- Sensei Morio Higaona

a World O-Shu Federation (WOF), ktorú vedie Hanshi Kenyu Chinnen (10.Dan Okinawa Shorin-Ryu Karate, 9.Dan Okinawa Kobudo)

portrét senseia Hansh Kenyu Chinnena
portrét Sensei Kenyu Chinnena

Mottom organizácie je staré okinawské príslovie, ktoré sa dá voľne preložiť ako

„keď raz spolu trénujeme, možno aj náhodou, tak sme priatelia navždy“.

„Ichariba Chode“

Tradičné Karate a Kobudo?

Zjednodušene môžeme povedať, že pod pojmom „tradičné bojové umenia“ rozumieme umenie, ktoré nerozvíja len fyzickú časť, ale aj sebadisciplínu, morálne hodnoty, etické hodnoty tak, ako sa chápu na Okinawe, kolíske Karate a Kobudo. Dôraz sa pri výuke kladie na praktické použitie pre potreby sebaobrany, na rozvoj v kontrolovaných podmienkach, ktoré sa dajú potom prirovnať k reálnym situáciám.