TOGKF Slovakia

TOGKF Slovakia vznikla v roku 2022, no svojimi koreňmi siaha až do roku 2004. Z jedného odhodlaného dojo sa časom stala celoslovenská organizácia, ktorá spolupracuje s mnohými zahraničnými organizáciami.

Ako to celé začalo…

Začiatky TOGKF Slovakia treba hľadať v januári roku 2004, kedy sa vtedajší tréneri klubu Kobudo Kai po prvý krát vybrali do Českej republiky zistiť čo je to Okinawské Karate. Bol to prvý tréning Okinawa Goju Ryu vtedy pod vedením organizácie Česká Asociace Okinawa Goju-Ryu Karate Do (ČAOGK). Cvičenie ich zaujalo natoľko, že sa okamžite rozhodli zmeniť štýl a začali cvičiť pôvodný okinawský štýl. V roku 2005 absolvovali inštruktori klubu Kobudo Kai prvé skúšky a napevno sa začlenili do medzinárodnej organizácie.

Máj 2004

V roku 2006 idú tréneri na prvé medzinárodné Gasshuku pod vedením legendy okinawského Karate, Senseia Morio Higaonnu (10. Dan) a dvaja z nich robia skúšky na čierne pásy priamo pod touto legendou. Členmi skúšobného panelu boli ešte Sensei Bakkies Laubscher (9. Dan) a Sensei Leon Pantanowitz (8. Dan).

Začiatky organizácie


V roku 2007 sa Slovensko stáva riadnym členom organizácie International Okinawa Goju Ryu Karate Do Federation (IOGKF) a usilovne pracuje na rozširovaní štýlu Goju Ryu, ale aj filozofie a kultúry Okinawy po celom Slovensku. Úzko spolupracujú aj so zahraničnými organizáciami, ako sú IOGKF Austria, kde priamo cvičíme pod vedením šéf inštruktora, Senseia Raoula Vogela (7. Dan), už zmienená ČAOGK na čele so Senseiom Jaroslavom Kulikom (5. Dan), ako aj ďalšie organizácie po celom svete. Postupne sa z klubu stáva organizácia a tradičné okinawské Karate sa začleňuje pod Slovenskú úniu Okinawa Karate a Kobudo (SUOKK).

Členovia a inštruktori cestujú po celom svete a cvičia pod vedením tých najlepších inštruktorov. Pozývajú na Slovensko špičku z inštruktorov a organizujú semináre, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje viac ako 100 cvičencov z celej Európy. V roku 2019 podnikajú väčšiu výpravu na Okinawu kde cvičia priamo pod vedením Higaonnu Senseia.

Začiatok zmeny


Ani počas pandémie Covid-19 sa členovia organizácie svojej snahy nevzdávajú, ale zúčastňujú na online tréningoch a seminároch pod vedením najvyšších technických stupňov IOGKF z celého sveta. Aktívne komunikujú medzi sebou a cvičia ako len môžu a ako sa len dá. Takisto organizujú online tréningy a sústredenia pre svojich členov na Slovensku, ale aj pre členov zo zahraničia.

treningy covid 19
Trening počas pandémie Covid 19

V roku 2022 dochádza k vnútornému rozkolu v rámci organizácie IOGKF a samotná organizácia sa rozštiepila na pôvodnú IOGKF pod vedením Senseia Tetsuji Nakamuru (8. Dan), ktorý sa stáva svetovým šéf inštruktorom IOGKF a na novú organizáciu Traditional Okinawa Goju Ryu Karat De Federation (TOGKF) pod priamym vedením legendy a rešpektovaného majstra okinawského Karate, Senseia Morio Higaonnu (10. Dan). Ku nemu sa pridali aj starší inštruktori ako je Sensei Bakkies Laubscher (9. Dan), Sensei Kazuo Terauchi (9. Dan) a ďalši. Po dlhých rozhovoroch a debatách sa nakoniec organizácia SUOKK a kluby združené pod SUOKK rozhodli nasledovať Higaonnu Senseia a v januári 2023 sa stali oficiálnym členom a zástupcom na Slovensku. Názov organizácie je TOGKF Slovakia a šéf inštruktorom bol menovaný Sensei Igor Vakoš (5. Dan). Pod novú organizáciu prešlo aj 100% členov SUOKK a sme odhodlaní viac ako kedykoľvek predtým šíriť techniky a myšlienky tradičného Goju Ryu a kultúru Okinawy!

Význam loga TOGKF Kamon

TOGKF logo Slovakia
Traditional Okinawa Goju Ryu Karate Do Federation logo


V strede loga organizácie TOGKF je modifikovaný rodinný znak rodiny Chojuny Miyagiho, tvorcu Goju Ryu, na ktorý Higaonna Sensei získal povolenie priamo od rodiny Miyagi Senseia.
Červený kruh okolo predstavuje Okinawu
Vonkajší zlatý kruh predstavuje uznanie, lojalitu a rešpekt.